วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพ วรางกูร


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 เชิญชวนชาวไทย และชาวเดนมาร์ก ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น.พระสงฆ์ ออกรับบิณทบาตร
เวลา 12.00 น.ร่วมรับประทานอาหาร และ
เวลา 13.00 น.กิจกรรมบำเพ็ญสาธารธประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล