ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานอุปสมบท คุณสุพจน์ วิเศษสุข วันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ค่ะ

เวลา 12:20 โกนผม ขอขมารวมญาติ

เวลา 12:45 บรรพชาอุปสมบท