วัดในทวีปยุโรปจำนวน 11 ประเทศ มี 35 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ 
อยู่ใน 11 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย,
อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก
ที่ตั้งสำนักงาน คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 
แบบฟอร์มพระธรรมทูต พธต.01-02-03-04-05-06 FormBCDE

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ /  Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK
พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark
somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522
DENMARK
ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen 11,136 71 Haninge
พระครูประกาศพุทธิญาณ

www.watsantinivas.com
Facebooken:
Watsantinivas Haninge

watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309 Fax(+46)8776-3359
SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม.

3

วัดดอลลาร์น่าวนาราม Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com
Tel:(+46)2431-9580 Fax(+46)2431-9580 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005

4

วัดป่าโกเธนเบอร์ก Wat Pha Gothenburg Skändlavägen 75, 417 46 Göteborg SWEDEN พระครูใบฏีกาพงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se
gothenburg.watpha@gmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook พงษ์ศักดิ์ สัตยคุณ
Tel (+46)3140-9599 SWEDEN
พื้นที่ดิน 7,400 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

5

วัดพุทธอุทยาน
Wat Buddha Udayana förening
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter
SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล

http://www.watbuddhaudayana.se
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd
info@watbuddhaudayana.se
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634 SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004

6

วัดสังฆบารมี
Wat Sanghabaramee
Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv
SWEDEN
พระครูปลัดธงชัย สุภชโย

www.sanghabaramee.se

Facebook
Wat Sanghabaramee

watsanghabaramee@gmail..com
Tel: (+46)413-5452-92 Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006

7

วัดไทยคาสตาด
Wat Thai Kralstad
Spånga 313 , 65594 Karlstad
SWEDEN
พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179 SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013

8

วัดธรรมปทีป Wat Dhammpathip Château de Lugny, 243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www.
facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455 (+33)(0)16488-4390 France Melun
ก่อตั้ง 2543/2000 ผูกพัทสีมา

9

วัดญาณวัฒนาราม
441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix
FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ 


watyan2009@hotmail.fr
FaceBook
(+33)3593-95893 (+33)6 20 75 01 54 
FRANCE 
พื้นที่ดิน 741 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005

10

วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Buddhistischer Verein NRW e.V. Im Boden 13, 51570 Windeck-Langenberg GERMANY
พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์ สุภทฺโท

www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650 Fax(+49)322-29-346-272 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา

11

วัดภูริทัตตารม Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12,35396 Giessen GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ

www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000 Fax(+49)641-301-3103 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999

12

วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami TDKV e.V., Wönschenhof 11, 22045 Hamburg GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ

www.watwbh.com
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook.com/wbbha/
(+49)40-66977265 (+49)40-6685-3556 (+49)40-6366-5778
FAX(+49)40-66853556 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

13

วัดธรรมบารมี .Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Tempel e.V. Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund GERMANY พระวัลลภ ม่วงเงิน

www.watdo.de
dulsook@hotmail.de
FaceBook: Wat Dhammabharami Dortmund
(49) 0231-9633682, (49) 0231-6969615, (49) 0231-6969614
GERMANY ที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000FaceBook

14

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟิร์ต Wat Bobhi – Dhamm Buddhistischer Verin e.V. Melchior Str.9, 65929 Frankfurt Höchst, GERMANY พระครูธรรมธรเบญจมินทร์ วรกิจโจ

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : watbo_991@hotmail.com
FaceBook.com/wat bodhi-dhamm frankfurt-höchst
(+49)69300-6768-9 Fax(+49)69300-66970 GERMANY 
ทีดิน 261 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003

15

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน Watpah Bodhidhamm Berlin Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin, GERMANY
พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook
(+49)030 2363 8778 , 030-2363-2816 GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010 

16

วัดพุทธเมตตาบารมี Wat Buddha-Metta-Parami Heidbergstr. 77, 28239 Bremen GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/Wat Buddha-Metta-Parami วัดพุทธเมตตาบารมี
mailto:mahaple@hotmail.com
Tel (+49) 0421-6855-5614 Germany
ที่ดิจ 200 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

17

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Tiger Temple Angel Ploen Germany
Wasserwerksweg 28-28a
24222 Schwentinental
OT Klausdort
GERMANY
พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org

tigertemple.angel.28@gmail.com
(+49) 0431-7858-0128
(+49) 152 16969504
Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

18

วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivas Durenerstr.243, 52249 Eschweiler GERMANY
พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833 GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

19

วัดญาณสังวร เวียนนา
Yarnsangvorn
Vienna
A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada
dhamma.9saengdham1@yahoo.com
(+43) 1-548-8078 AUSTRIA ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

20

วัดญาณสังวร เวโรน่า Wat Nyanasamอara Verona Contrada Tracchi 1, 37021 Bosco Chiesanuova VR Verona ITALY. พระวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com
Facebook : Wat Nyanasamvara Verona Temple วัดญาณสังวร เวโรน่า
veronawat@gmail.com
(+39)045-6780-611  ITALY 
ที่ดิน 4,269 ตารางเมตร ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา

21

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม Søbstadveien 60, 7088 Heimdal Trondheim NORWAY พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.nonestleder@t-b.no
FaceBook
(+47)7284-8415 – (+47)4500-1555 (+47)4623-1000 NORWAY
พื้นที่ดิน 994 รารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

20

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580 RYGGENORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836 (+47)6926-7836 NORWAY
พื้นที่ดิน 4,800 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

23

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Mostunveien 22, 4050 Sola
Stavanger
NORWAY
พระพยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola
+47-5131-346 NORWAY
พื้นที่ดิน 966.60 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553

24

วัดโพธิธรรม โอเรซุ่นด์ WatBodhi-Dhamm Buddhistforening I Norge Febrandshaugen 6392, Vikebukt Vestnes NORWAY พระวิไล มหาวีโร

watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com
(+47)7170-1058 . 9951-1199 NORWAY
พื้นที่ดิน 1111 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

25

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์ Kvernbakken 1 AB, 3427 Gullang NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ 

Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com .
+47 31 02 79 95 Mobil : +47 46 55 32 85 Norway
พื้นที่ดิน 894 ตารางเมตรก่อตั้งเมื่อ 2556/2013

26

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์
Wat Phutta Tham Finland
Vanhanunnantie 436
20660 Littoinen, Kaarina (Turku)
FINLAND
พระมหาตี๋  ปิยสีโล(ศิริจันดา)

https://www.facebook.com/WATPHUTTATHAMFINLAND-181285105260737/
tee1966@hotmail.com
Tel(+358) 445-066-288 (+358)443-633-244 Finland ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006

27

Wat Oxford Buddha Vihara The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road Oxford OX1 4TQ ( for Sat Nav please use this post code: OX1 4TH )
พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html
Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk
+ 44 (0) 1865 791 591 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003

28

วัดสันติวนาราม Watsantivanaram 108 Deanwood Drive Parkwood Gillingham ME8 9LL ENGLAND
พระธีระ ธมฺมธีโร

simonbrown_oak@hotmail.com
Tel :0044-1634-262283 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008

29

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ
Sea Cottage, 53 Marine Drive,
Barton on Sea, Hampshire,
BH25 7DZ, UK

http://www.watpatesarangseeuk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com
+4414-2562-9396 ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2552 / 2009

30

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์ Marktstraat 11/12, 9581AA Musslknal NATHERLAND
พระครูธรรมรัตกิจสุนทร

kunnasarn@hotmail.com
watnl.com
FaceBook
(31) 599637456, (31)599652217 Netherland
พื้นที่ดิน 3,500 ตารางเมตร  ก่อตั้งเมื่อ2556

31

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน Tiger Temple,Czech Republic The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01 Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC
พระวสันต์ ธัญญชาติ

www.tigertemple.org
Czech Republic ก่อตั้งเมื่อ 2557

 32

วัดป่าอสิญาโณ Korbacher Str.661 , 34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel GERMANY พระปฏิภาน รตนปญฺโญ

Nipphan31@hotmail.com
49) 1627-742961 Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012

 33  

ว์ุัดพุทธนานาชาติ Association Interantionale Des Bouddhistes en France 45 Rue Du Moulin de Saquet 94800 Villejuif FRANCE พระมหาสุริยา ประจวบสุข

http://www.watbuddhananachatparis.org
https://www.facebook.com/people/
วัดพุทธนานาชาติ-กรุงปารีส/100012171884472

(33)0953-131502,  (33)07692-25954  France 
พื้นที่ดิน 462 ตารงเมตร  ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010
Email : fixman_02@hotmail.com

 34 วัดป่าสุขใจ Wat Pah Sokjai Förening Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo SWEDEN พระสุนันท์ สุทันโต E-post: watpahsokjai@gmail.com www.facebook.com/watpahsokjai
+46 70-6825363 (+46) 063-778829
Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012watpahsokjai@gmail.com
 35 วัดศรีอินทราอตุลา
Wat Sri Intra Atula
Copthorne Bank,Copthorne,
Crawley RH10 3JD
พระสุรชัย ฐานวโร 
FaceBook: sriintraatula
E-mail: watsriintraatula@gmail.com
Tel: (+44) 13425-23862 

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ / Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone 

1

ที่พักสงฆ์สันติธรรม
WAT Templesantidham
Flintvägen  11B, 90740
Umeå
SWEDEN
พระเรวัติ รตนสีโล

watsantidhamumea@hotmail.com
watsantihaninge@hotmail.com
(+46) 90-8200865
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ 2552

2

สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ
Wat Prakatsatjatam förening
Nyforsgatan 11B 5208,
632 25 Eskilstuna
SWEDEN
พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com
(+46) 07048-75693
Sweden ก่อตั้งเมื่อ2553http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/

3

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ
Prakatbuddhakon
thaiför
Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge
SWEDEN 

www.watsantinivas.org
watsantihaninge@hotmail.com
.(+46)0243-19888
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ

4

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน
Sörviks Grangärdevägen 42, 77192
Ludvika
SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก

FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า
Samnak Song Sörvik, Ludvika

Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015

5

ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700 BEAUZELLE (Toulouse) FRANCE พระกมล อุปหาโส

www.facebook.com/watbodhidhamm.tls/
hinabutra9@hotmail.com
(+33) 9509-19824 France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

6

สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์ 125Chemin de Font Graissan 06250 Mougins FRANCE พระทรงพล อตุโล

www.bodhidhamm.de
https://www.facebook.com/CadTangSmakhmWadPaPhothiThrrmphorWxngs/Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655 Mobil:(33)6461-83853
France ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014

7

วัดพุทธเมตตา
Wat Buddha Metta 7 Church Road, Teversham Cambridge CB1 9AZ ENGLAND พระมหาสุรพล ชยพโล

Facebook Wat BuddhamettaCambridge
Email: cambridgebuddhametta@gmail.com
0044 01223-295319
England ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

8

สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล Wat-Tham Wuppertal eV. FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117 WUPPERTAL GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ

Email:watthamwuppertal@gmail.com :
(+49)0202 8702 9076 0151 468738 25
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

9

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum Piepenkerl 21, 49090 Osnabruck GERMANY
พระสังวาลย์ สุธีโร

Email: rsuteero@yahoo.com
49(0)5413 4728 545 (49)01521-7929829
Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012https://www.facebook.com/Wat-Osnabrak 

 10

ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม Hannoverstr.75, 44793 Bochum GERMANY
พระครูวรธรรม-พินิต

http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2556

11

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี Dhammarangse Buddhistfrening Ryavaagen 20, 19163 Sollentuna Sweden
พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com
(46) 79 015 9251
Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

12

สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ Wat  Buddhaparami Stavanger Forening Revheimsveien 141, 4043 Hafrsfjord,  Norway. พระสิวะ ชยเมโธ(จังจันศรี)

FB:ที่พักสงฆ์พุทธบารมีสตาวังเงอร์ Wat Buddha Parami Stavanger Norway 910
mailto:coobagheng@gmail.comc
(47) 4862-3245; (+47)9347-8428 Norway 
พื้นที่ดิน 227 ตารงเมตร(เช่า)   ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

 13  สำนักสงฆ์วัดป่าแสงเหนือ นอร์เวย์
Wat Pa Sang Neua Norway
Reheimseien 141, Halsebø,
Sørvik 9419 Harstad Norway.
http://www.Facebook.com/วัดป่าแสงเหนือ นอร์เวย์
watpaskjai.no@gmail.com
(+47)94449-3839 , (+47)9449-3828
 14  
สำนักสงฆ์เมตตาบารมีดอร์ทมุน
พระสุยันโต อภิสุริโย
Wat Mettaparami Dortmund TDKV.e.V
Hüttenbruchweg
98,
44265 Dortmund
Germany
 www.wbb-ha.com
FB: FaceBook : Watmettaparami Dortmund 
E-Mail : Watmettaparami@hotmail.com
Mobil: +49-0174-169 8067