วัดในทวีปยุโรปจำนวน 11 ประเทศ มี 32 วัด 14 สำนักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์ 
อยู่ใน 11 ประเทศ มี เดนมาร์ก,สวีเดน,นอร์เวย์,ฟินแลนด์,เยอรมนี,ออสเตลีย,
อิตาลี, ฝรั่งเศส, ฮอลแลนด์, อังกฤษ,และประเทศเช็คโก ที่ตั้งสำนักงาน
คณะธรรมทูตในสหภาพยุโรปปี 2554-2557 วารต่อ 2557-2560 
ส่งข้อความแก้ไขได้ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ติดต่อ watpacph@gmail.com 

แบบฟอร์มพระธรรมทูต

พธต.01-02-03-04-05-06


FormBCDE

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ /  Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน Watpa Copenhagen Rytterager 100, 2791 Dragøoer DENMARK
พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org
Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark

somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522
DENMARK
ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดสันตินิวาส Wat Santinivas Almvägen 11,136 71 Haninge
พระครูประกาศพุทธิญาณ

www.watsantinivas.com

Facebooken:
Watsantinivas Haninge

watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309 Fax(+46)8776-3359
SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม.

3

วัดดอลลาร์น่าวนาราม Wat Dalarnavanaram Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se

wat_dalarna@hotmail.com
Tel:(+46)2431-9580 Fax(+46)2431-9580
SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005

4

วัดป่าโกเธนเบอร์ก
Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75,
417 46 Göteborg
SWEDEN
พระพงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se

watphagothenburg@hotmail.com

http://watphagbg.se/
FaceBook

Tel (+46)3140-9599
SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

5

วัดพุทธอุทยาน
Wat Buddha Udayana förening
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter
SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล

http://www.watbuddhaudayana.se

https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd

info@watbuddhaudayana.se Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634
SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004

6

วัดสังฆบารมี
Wat Sanghabaramee
Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv
SWEDEN
พระครูปลัดธงชัย สุภชโย

www.sanghabaramee.se
Facebook
Wat Sanghabaramee
watsanghabaramee@gmail..com
Tel: (+46)413-5452-92
Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006

7

วัดไทยคาสตาด
Wat Thai Kralstad
Spånga 313 , 65594 Karlstad
SWEDEN
พระมหาสิทธ์ ภาโภ รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/

sit2510_@hotmail.com

(46)0728303179
SWEDEN ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013

8

วัดธรรมปทีป Wat Dhammpathip Château de Lugny, 243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel FRANCE
พระมหาเกรียไกร ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com

www.watthaiparis.org
www.
facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455 (+33)(0)16488-4390
France Melun ก่อตั้ง 2543/2000 ผูกพัทสีมา

9

วัดญาณวัฒนาราม
441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix
FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ 

www.watthairoubaix.fr/

watyan2009@hotmail.fr
FaceBook 
(+33)3209-90588 (+33)9519-76239 Fax(+33)3204-58303
FRANCE ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005

10

วัดป่าอนาลโย Wat Pah Analayo Buddhistischer Verein NRW e.V. Im Boden 13, 51570 Windeck-Langenberg GERMANY
พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์ สุภทฺโท

www.watpah-analayo.org

ming@watpah-analayo.org

FaceBook
(+49)2292-922650 Fax(+49)322-29-346-272
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา

11

วัดภูริทัตตารม Wat Pah Puritattaram Sandfeld 12,35396 Giessen GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ

www.watgiessen.com

phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000 Fax(+49)641-301-3103
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999

12

วัดพุทธบารมี Wat Buddhabharami TDKV e.V., Wönschenhof 11, 22045 Hamburg GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ

www.watwbh.com

kunnasarn@hotmail.com

FaceBook  .
(+49)40-66977265 (+49)40-63665778 FAX(+49)40-66853556
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

13

วัดธรรมบารมี .Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Tempel e.V. Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund GERMANY
รักษาการ พระวัลลภ ม่วงเงิน

www.watdo.de
dulsook@hotmail.de

FaceBook 
(49) 0231-9633682, (49) 0231-6969615, (49) 0231-6969614
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

14

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟริต Wat Dobhi – Dhamm Buddhistischer Verin e.V. Melchior Str.9, 65929 Frankfurt Höchst, GERMANY
พระครูธรรมธรเบญจมินทร์ วรกิจโจ

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com

FaceBook 
(+49)69300-6768-9 Fax(+49)69300-66970
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003

15

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน Watpah Bodhidhamm Berlin Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin, GERMANY
พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de

E-mail : bmn99999@yahoo.com

FaceBook
(+49)030 2363 8778 , 030-2363-2816
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010 

16

วัดพุทธเมตตาบารมี Wat Buddha-Metta-Parami Heidbergstr. 77, 28239 Bremen GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/wbm53
mailto:watbremen@hotmail.com
Tel (+49) 0421-6855-5614
Germany ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

17

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Tiger Temple Angel Ploen Germany
Wasserwerksweg 28-28a
24222 Schwentinental
OT Klausdort
GERMANY
พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org
tigertemple.angel.28@gmail.com(+49) 0431-7858-0128
(+49) 152 16969504
Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

18

วัดธรรมนิวาส Wat Dhammanivas Durenerstr.243, 52249 Eschweiler GERMANY
พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de

dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

19

วัดญาณสังวร เวียนนา
Yarnsangvorn
Vienna
A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM

https://www.facebook.com/dhammada.
dhamma.9saengdham1@yahoo.com .
(+43) 1-548-8078
AUSTRIA ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

20

วัดญาณสังวร เวโรน่า Wat Nyanasamwara Verona Contrada Tracchi 1, 37021 Bosco Chiesanuova VR Verona ITALY.
พระวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com

veronawat@gmail.com .
(+39)045-6780-611 ITALY
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา

21

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม
Søbstadveien 60, 7088
Heimdal Trondheim NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

www.watpahbodhidhammtrondheim.no

www.t-b-t.nonestleder@t-b.no

FaceBook .
(+47)7284-8415 – (+47)4500-1555 (+47)4623-1000
NORWAY ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

20

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580 RYGGENORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com

FaceBook
(+47)6926-7836 (+47)6926-7836
NORWAY ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

23

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Mostunveien 22, 4050 Sola
Stavanger
NORWAY
พระพยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de

Facebok:Bodhidamm Stavanger Sola 
+47-5131-346
NORWAY ก่อตั้งเมื่อ 2553

24

วัดโพธิธรรม วิกเคบุค WatBodhi-Dhamm Buddhistforening I Norge Febrandshaugen 6392, Vikebukt Vestnes NORWAY
พระวิไล มหาวีโร

watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com
(+47)7170-1058 . 9951-1199
NORWAY ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

25

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์ Kvernbakken 1 AB, 3427 Gullang NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ 

Facebook: Watpah Bodhidhamm Drammen
Email:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com .
+47 31 02 79 95 Mobil : +47 46 55 32 85
Norway ก่อตั้งเมื่อ 2556/2013

26

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์
Wat Phutta Tham Finland
Vanhanunnantie 436
20660 Littoinen, Kaarina (Turku)
FINLAND
พระมหาตี๋  ปิยสีโล(ศิริจันดา)

https://www.facebook.com/WATPHUTTATHAMFINLAND-181285105260737/

tee1966@hotmail.com
Tel(+358) 445-066-288 (+358)443-633-244
Finland ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006

27

Wat Oxford Buddha Vihara The Oxford Buddha Vihara 356-358 Abingdon Road Oxford OX1 4TQ ( for Sat Nav please use this post code: OX1 4TH )
พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html
Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk
+ 44 (0) 1865 791 591
ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003

28

วัดสันติวนาราม Watsantivanaram 108 Deanwood Drive Parkwood Gillingham ME8 9LL ENGLAND
พระธีระ ธมฺมธีโร

simonbrown_oak@hotmail.com
Tel :0044-1634-262283
ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008

29

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ
Sea Cottage, 53 Marine Drive,
Barton on Sea, Hampshire,
BH25 7DZ, UK

http://www.watpatesarangsee-uk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/

watpa2009@googlemail.com
+4414-2562-9396
ENGLAND ก่อตั้งเมื่อ 2552 / 2009

30

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์ Marktstraat 11/12, 9581AA Musslknal NATHERLAND
พระครูธรรมรัตกิจสุนทร

kunnasarn@hotmail.com
watnl.com

FaceBook 
(31) 599637456, (31)599652217
Netherland ก่อตั้งเมื่อ2556

31

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน Tiger Temple,Czech Republic The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic Kolodeje nad luznici 70/375 01 Tyn nad Vltavou CZECH REPUBLIC
พระวสันต์ ธัญญชาติ

www.tigertemple.org
Czech Republic ก่อตั้งเมื่อ 2557

 32

 ที่พักสงฆ์ อสิญาโณ
Korbacher Str.661 ,
34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel
GERMANY
พระปฏิภาน รตนปญฺโญ

Nipphan31@hotmail.com
(49) 1627-742961
Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ / Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone 

1

ที่พักสงฆ์สันติธรรม
WAT Templesantidham
Flintvägen  11B, 90740
Umeå
SWEDEN
พระเรวัติ รตนสีโล

watsantidhamumea@hotmail.com
watsantihaninge@hotmail.com
(+46) 90-8200865
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ 2552

2

สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ
Wat Prakatsatjatam förening
Nyforsgatan 11B 5208,
632 25 Eskilstuna
SWEDEN
พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com
(+46) 07048-75693
Sweden ก่อตั้งเมื่อ2553http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/

3

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ
Prakatbuddhakon
thaiför
Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge
SWEDEN 

www.watsantinivas.org
watsantihaninge@hotmail.com
.(+46)0243-19888
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ

4

สำนักสงฆ์ป่าสุขใจ
Wat Pah Sokjai Förening
Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo
SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต

E-post: watpahsokjai@gmail.com
www.facebook.com/watpahsokjai
+46 70-6825363 (+46) 063-778829
Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012watpahsokjai@gmail.com

5

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน
Sörviks Grangärdevägen 42, 77192
Ludvika
SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก

FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า
Samnak Song Sörvik, Ludvika

Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015

6

ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส Villa les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700 BEAUZELLE (Toulouse)
FRANCE พระมหาเทวา เขมจิตฺโต

shinabutra9@hotmail.com
(+33) 9509-19824
France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

7

สำนักสงฆ์พุทธนานาชาติ Association Interantionale Des Bouddhistes en France 45 Rue Du Moulin de Saquet 94800 Villejuif FRANCE
พระมหาสุริยา ประจวบสุข(รก.)

http://www.watbuddhananachatparis.org
https://www.facebook.com/people/
วัดพุทธนานาชาติ-กรุงปารีส/100012171884472

fixman_02@hotmail.com
(33)0953-3150 (33)068891-6534
France ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

8

สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์ 125Chemin de Font Graissan 06250 Mougins FRANCE
พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.bodhidhamm.de

https://www.facebook.com/CadTangSmakhmWadPaPhothiThrrmphorWxngs/Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655 Mobil:(33)6461-83853
France ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014

9

วัดพุทธเมตตา

Wat Buddha Metta
7 Church Road, Teversham
Cambridge CB1 9AZ
ENGLAND
พระมหาสุรพล ชยพโล

Facebook Wat BuddhamettaCambridge
Email: cambridgebuddhametta@gmail.com
0044 01223-295319
England ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

10

สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล Wat-Tham Wuppertal eV. FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117 WUPPERTAL GERMANY
พระมหายอดดอย ปัญญาภรโณ

Email:watthamwuppertal@gmail.com :
(+49)0202 8702 9076 0151 468738 25
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

11

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum Piepenkerl 21, 49090 Osnabruck GERMANY
พระสังวาลย์ สุธีโร

Email: rsuteero@yahoo.com
49(0)5413 4728 545 (49)01521-7929829
Germany ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012https://www.facebook.com/Wat-Osnabrak 

 12

ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม Hannoverstr.75, 44793 Bochum GERMANY
พระครูวรธรรม-พินิต

http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995
GERMANY ก่อตั้งเมื่อ 2556

13

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี Dhammarangse Buddhistfrening Ryavaagen 20, 19163 Sollentuna Sweden
พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com
(46) 79 015 9251
Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

14

สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์ The monastic property Buddhaparami Stavanger Tanangervegen 582,
4055 Sola Norway.
พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ

mailto:watbuddhaparami@outlook.co.th
(47) 4075 1380
Sweden ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

 

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ /  Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์

Web/E-mail/Facebook/Telephone

1

วัดป่าโคเปนเฮเกน
Watpa Copenhagen
Rytterager 100,
 2791 Dragøoer
DENMARK
พระครูพิเนตศาสนคุณ

www.watpacph.org

Facebooken.Watpa.Copenhagen.Denmark
somsakdk58@gmail.com 
Tel: (+45)3294 2522
DENMARK

ก่อตั้งเมื่อ2535/1992 ผูกพัทธสีมาแล้ว

2

วัดสันตินิวาส
Wat Santinivas
Almvägen 11,136 71 Haninge
พระครูประกาศพุทธิญาณ

www.watsantinivas.com
Facebooken:
Watsantinivas Haninge

watsantihaninge@hotmail.com
(+46)8776-3309
Fax(+46)8776-3359

SWEDEN

ก่อตั้งเมื่อ2542/1999 ที่ดิน 4,520 ตรม. 

3

วัดดอลลาร์น่าวนาราม
Wat Dalarnavanaram
Ulvshyttan 63,781 96 Börlänge
SWEDEN
พระครูปลัดเอกพล พลปญฺโญ

www.watdalarna.se
wat_dalarna@hotmail.com
Tel:(+46)2431-9580
Fax(+46)2431-9580
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ 2548 / 2005

4

วัดป่าโกเธนเบอร์ก
Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75,
417 46 Göteborg
SWEDEN
พระพงษ์ศักดิ์ โสวโร

www.buddhasad.se 
watphagothenburg@hotmail.com
http://watphagbg.se/
FaceBook
Tel (+46)3140-9599
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2545/2002

5

วัดพุทธอุทยาน
Wat Buddha
Udayana förening
Lilla Håltetvägen 25,
438 93 Landvetter
SWEDEN
พระครูสังฆรักษ์บุญช่วง กุสโล

http://www.watbuddhaudayana.se
https://www.facebook.com/watbuddhaudayanasd
info@watbuddhaudayana.se
Tlf.(+46)31-945505 // +46762356634
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ2548/ 2005 ORGNR:802462-3004

6

วัดสังฆบารมี
Wat Sanghabaramee
Tröllenäs 107, 241 92 Eslöv
SWEDEN
พระครูปลัดธงชัย สุภชโย

www.sanghabaramee.se
Facebook Wat Sanghabaramee
watsanghabaramee@gmail..com
Tel:
(+46)413-5452-92
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ 2549/2006

7

วัดไทยคาสตาด 
Wat Thai Kralstad
Spånga 313 , 65594 Karlstad
SWEDEN
พระมหาสิทธ์ ภาโภ
รักษาการ

FacebookWatThaiKarlstad/
sit2510_@hotmail.com
(46)0728303179
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2013

8

วัดธรรมปทีป
Wat Dhammpathip
Château de
Lugny,
243 rue des Marronniers,
77550 Moissy-Cramayel
FRANCE
พระมหาเกรียไกร
ธีรรํสิโก ป.ธ.๙

AITBF@hotmail.com
www.watthaiparis.org
www.facebook.com/thammapathip
(+33)(0)16488-9455
(+33)(0)16488-4390
France Melun
ก่อตั้ง 2543/2000  ผูกพัทสีมา

9

วัดญาณวัฒนาราม
441,Rue De Lannoy,59100 Roubaix
FRANCE
พระครูสมุท์คำปุ่น ฐิตปุญฺโญ

 

www.watthairoubaix.fr/
watyan2009@hotmail.fr
FaceBook 
(+33)3209-90588
(+33)9519-76239
Fax(+33)3204-58303 
FRANCE
ก่อตั้งเมื่อ 2548/2005

 

10

วัดป่าอนาลโย
Wat Pah Analayo
Buddhistischer Verein NRW e.V.
Im Boden 13,
51570 Windeck-Langenberg
GERMANY
พระครูสังฆรักษ์ชัชวาลย์
สุภทฺโท

www.watpah-analayo.org
ming@watpah-analayo.org
FaceBook
(+49)2292-922650
Fax(+49)322-29-346-272
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2536/1993 ผูกพัทสีมา

 

11

วัดภูริทัตตารม
Wat Pah Puritattaram
Sandfeld 12,35396 Giessen
GERMANY
พระครูวิศาลศาสนกิจวิเทศ

www.watgiessen.com
phrapattiyo@t-online.de
(+49)641-877-3000
Fax(+49)641-301-3103
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ2542 / 1999

 

12

วัดพุทธบารมี
Wat Buddhabharami TDKV e.V.,
Wönschenhof 11, 22045 Hamburg
GERMANY
พระครูคุณสารโสภณ

www.watwbh.com
kunnasarn@hotmail.com
FaceBook 
.(+49)40-66977265
(+49)40-63665778
FAX(+49)40-66853556
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

 

13

วัดธรรมบารมี
.Wat Dhammabharami Thailändischer
Buddhistischer Tempel e.V.
Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund
GERMANY
รักษาการ พระวัลลภ
ม่วงเงิน

www.watdo.de 
dulsook@hotmail.de
FaceBook 
 (49)
0231-9633682, 
(49)
0231-6969615, 
(49) 0231-6969614
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

14

วัดโพธิธรรม แฟร์งเฟริต
Wat Dobhi – Dhamm
Buddhistischer Verin
e.V.
Melchior Str.9, 
65929 Frankfurt Höchst,
GERMANY
พระครูธรรมธรเบญจมินทร์
วรกิจโจ

www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook 
(+49)69300-6768-9
Fax(+49)69300-66970
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2544/2003

15

วัดโพธิธรรม เบอร์ลิน
Watpah Bodhidhamm Berlin
Breitehornweg 1 A, 14089 Berlin,
GERMANY
พระสุริยัน จิรวฑฺฒโน

 www.wat-pah-bodhi-dhamm.de
E-mail : bmn99999@yahoo.com
FaceBook 
(+49)030 2363 8778 ,
030-2363-2816
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

 

16

วัดพุทธเมตตาบารมี
Wat Buddha-Metta-Parami
Heidbergstr. 77, 28239 Bremen
GERMANY
พระมหาชูชาติ ตปสีโล

www.facebook.com/wbm53
mailto:watbremen@hotmail.com
Tel (+49) 0421-6855-5614

Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

17

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
Tiger Temple Angel Ploen Germany
Wasserwerksweg
28-28a
24222 Schwentinental
OT Klausdort
GERMANY
พระกิติศักดิ์ เหมวณฺโณ

www.tigertemple.org 
tigertemple.angel.28@gmail.com

(+49) 0431-7858-0128
(+49) 152 16969504
Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

18

วัดธรรมนิวาส
Wat Dhammanivas
Durenerstr.243, 52249 Eschweiler
GERMANY
พระสมุทร อคฺควํโส

www.wat-dhammaniwasa.de
dhammaniwasa@t-online.de
(+49)2403-556-5833
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2542/1999

19

วัดญาณสังวร เวียนนา
Yarnsangvorn
Vienna

A-1050 Wien , Kohlgasse 41 Viena
AUSTRIA
พระครูปลัดนพพร
ฐิตวโร

WWW.WATYARNSANGVORN.COM
https://www.facebook.com/dhammada.dhamma.9

saengdham1@yahoo.com
.(+43) 1-548-8078
AUSTRIA
ก่อตั้งเมื่อ 2543/2000

20

วัดญาณสังวร เวโรน่า 
Wat Nyanasamwara Verona
Contrada Tracchi 1,
37021 Bosco Chiesanuova VR
Verona ITALY.
พระวรัญญู ธมฺมปทีโป

www.eurasiaworldpeace.com
veronawat@gmail.com
.(+39)045-6780-611
ITALY
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011 ผูกพัทธสีมา

21

วัดโพธิธรรมทรอนแฮม
Søbstadveien 60, 7088
Heimdal Trondheim NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

www.watpahbodhidhammtrondheim.no
www.t-b-t.no

nestleder@t-b.no
FaceBook 
.(+47)7284-8415   –   (+47)4500-1555
(+47)4623-1000
NORWAY
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

 

22

วัดสันตินิวาสนอร์เวย์Wat SantinivasnorwayRyggeveien4371580
RYGGENORWAY
พระวิกรานต์ ขนฺติธโร

watmoss2010@yahoo.com
FaceBook
(+47)6926-7836
(+47)6926-7836
NORWAY
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

23

วัดป่าโพธิธรรมสตาร์วังเง่อ
Mostunveien 22, 4050 Sola
Stavanger
NORWAY
พระพยุงศักดิ์ พลวโร

www.bodhidhamm.de
Facebok:Bodhidamm Stavanger
Sola 

+47-5131-346
NORWAY
ก่อตั้งเมื่อ 2553

 

24

วัดโพธิธรรม วิกเคบุค 
WatBodhi-Dhamm Buddhistforening  I    Norge
Febrandshaugen 6392, Vikebukt  Vestnes
NORWAY
พระวิไล
มหาวีโร 

watbodhi-dhamm.vikebukt@hotmail.com
(+47)7170-1058
. 9951-1199
NORWAY
ก่อตั้งเมื่อ2549/2006

25

วัดโพธิธรรม ดรัมเมน นอร์เวย์
Kvernbakken 1 AB, 
3427 Gullang
NORWAY
พระครูธรรมธร เบญจมินทร์ วรกิจโจ รักษาการ

 

Facebook: Watpah Bodhidhamm DrammenEmail:watpahbodhidhamm-dhammen@hotmail.com
.+47 31 02 79 95
Mobil : +47 46 55 32 85
Norway
ก่อตั้งเมื่อ 2556/2013

 

26

วัดพุทธธรรมฟินแลนด์
Wat Phutta Tham Finland
Vanhanunnantie 436
20660 Littoinen, Kaarina (Turku)
FINLAND
พระมหาตี๋  ปิยสีโล(ศิริจันดา)

https://www.facebook.com/WATPHUTTATHAMFINLAND-181285105260737/  
tee1966@hotmail.com
Tel(+358) 445-066-288
(+358)443-633-244
Finland
ก่อตั้งเมื่อ 2549 /2006

27

Wat Oxford Buddha Vihara
The Oxford Buddha Vihara
356-358 Abingdon
Road     Oxford 
OX1 4TQ ( for Sat
Nav please   use this post code:
OX1 4TH )
พระดร.คำหมาย ธมฺมสามิ

http://www.oxfordbuddhavihara.org.uk/index.html

Email:oxford_buddhavihara@yahoo.co.uk
+ 44 (0) 1865 791 591
ENGLAND
ก่อตั้งเมื่อ 2546/2003

28

วัดสันติวนาราม 
Watsantivanaram 
108 Deanwood Drive Parkwood
Gillingham ME8 9LL
ENGLAND
   พระธีระ ธมฺมธีโร

 

simonbrown_oak@hotmail.com
Tel
:0044-1634-262283
ENGLAND
ก่อตั้งเมื่อ 2551 / 2008

29

วัดป่าเทสรังสี แฮมเชีย อังกฤษ
Sea Cottage, 53 Marine Drive,
Barton on Sea, Hampshire,
BH25 7DZ, UK

http://www.watpatesarangsee-uk.org
https://www.facebook.com/WatpaTesarangseeUK/
watpa2009@googlemail.com
+4414-2562-9396
ENGLAND
ก่อตั้งเมื่อ
2552 / 2009

30

วัดพุทธบารมี เนเธอร์แลนด์
Marktstraat 11/12,
9581AA Musslknal
NATHERLAND
พระครูธรรมรัตกิจสุนทร

kunnasarn@hotmail.com
watnl.com
FaceBook 
 (31) 599637456,
(31)599652217
Netherland
ก่อตั้งเมื่อ

2556

31

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาญสัมปันโน
Tiger Temple,Czech Republic
The Buddhist Theravada Association of the European Regon in Czech Republic
Kolodeje nad luznici 70/375 01
Tyn nad Vltavou
CZECH REPUBLIC
พระวสันต์ ธัญญชาติ

www.tigertemple.org
Czech Republic
 ก่อตั้งเมื่อ 2557

 32

 ที่พักสงฆ์ อสิญาโณ 
Korbacher Str.661 ,
34270 Schauenburg(Martinhagen) Kassel
GERMANY
พระปฏิภาน รตนปญฺโญ

 Nipphan31@hotmail.com
(49) 1627-742961
Germany
ก่อตั้งเมื่อ 2555/2012

 

ที่

วัด/Temple
ที่อยู่ / Adreess
เจ้าอวาส-ผู้ดูแล
/Abbot

เวป/อีเมล์/เฟสบุ๊ก/โทรศัพท์
Web/E-mail/Facebook/Telephone

 

1

ที่พักสงฆ์สันติธรรม 
WAT Templesantidham
 Flintvägen  11B, 90740
Umeå 
SWEDEN
 พระเรวัติ รตนสีโล   

watsantidhamumea@hotmail.com
watsantihaninge@hotmail.com
(+46) 90-8200865    
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ 2552

 

2

สำนักสงฆ์สมาคมประกาศสัจจะธรรมะ
Wat Prakatsatjatam förening
Nyforsgatan 11B 5208,
632 25 Eskilstuna
SWEDEN
พระกิตติศักดิ์ กัลยาโณ

http://thaitempleeskilstuna.multiply.com/
e-mail: thaitemple-eskilstuna@hotmail.com
(+46) 07048-75693
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ2553

3

ที่พักสงฆ์ประกาศพุทธคุณ
Prakatbuddhakon
thaiför
Tågtvägen 25, 784 40 Borlänge
SWEDEN

 

www.watsantinivas.org
watsantihaninge@hotmail.com
.(+46)0243-19888
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ

4

สำนักสงฆ์ป่าสุขใจ
Wat Pah Sokjai Förening
Centrumvägen 28 , 834 32 Brunflo
SWEDEN
พระสุนันท์ สุทันโต

E-post: watpahsokjai@gmail.com 
www.facebook.com/watpahsokjai
+46 70-6825363 
(+46) 063-778829
Sweden ก่อตั้งเมื่อ2554/2012

5

สำนัสงฆ์ลุดวีก้า สวีเดน
Sörviks Grangärdevägen 42, 77192
Ludvika
SWEDEN
พระจันที สทฺธาธิโก

FaceBookสำนักสงฆ์ เซอร์วิค ลุดวิคก้า
Samnak Song Sörvik, Ludvika

Email: watludvika@gmail.com
(+46)073 901 9594
SWEDEN
ก่อตั้งเมื่อ 2558/2015

 

6

ที่พักสงฆ์โพธิธรรม สาขาตูลูส ศฝรั่งเศส 
Villa  les Tilleuls, 1A rue des Mesanges 31700  BEAUZELLE
(Toulouse)
FRANCE
พระมหาเทวา เขมจิตฺโต

shinabutra9@hotmail.com
 (+33)
9509-19824
France
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

 

7

สำนักสงฆ์พุทธนานาชาติ 
Association Interantionale Des Bouddhistes en France
45 Rue Du Moulin de Saquet
94800 Villejuif
FRANCE
พระมหาสุริยา
ประจวบสุข(รก.)

http://www.watbuddhananachatparis.org
 https://www.facebook.com/people/
วัดพุทธนานาชาติ-กรุงปารีส/100012171884472

fixman_02@hotmail.com
(33)0953-3150 
(33)068891-6534
France
ก่อตั้งเมื่อ 2553/2010

8

สำนักสงฆ์โพธิธรรม โพรวองซ์
 125Chemin de Font Graissan
06250 Mougins
FRANCE
พระมหาเชาวน เขมจาโร

www.bodhidhamm.de
 https://www.facebook.com/CadTangSmakhmWadPaPhothiThrrmphorWxngs/

Bodhi-DhammProvenee@hotmail.com
(33)0483-158655
Mobil:(33)6461-83853 
France
 ก่อตั้งเมื่อ 2557/2014

9

วัดพุทธเมตตา
Wat Buddha Metta
7 Church Road, Teversham
Cambridge CB1 9AZ
ENGLAND
พระมหาสุรพล ชยพโล

Facebook Wat
BuddhamettaCambridge

Email: cambridgebuddhametta@gmail.com
0044
01223-295319 
England
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

10

สำนักสงฆ์ธรรมวุปเปอร์ทาล
Wat-Tham Wuppertal eV.
FRIEDRICH-EBERT STR. 154 B , 42117  WUPPERTAL 
GERMANY
พระมหายอดดอย
ปัญญาภรโณ

Email:watthamwuppertal@gmail.com
:(+49)0202 8702 9076
0151 468738 25
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2554/2011

11

สำนักสงฆ์พุทธสุจิณโณ ศีลคุณ
Wat Osnabruck Buddhische Lehren und Meditation e.V. Zum
Piepenkerl 21, 
49090 Osnabruck
GERMANY
พระสังวาลย์ สุธีโร

 https://www.facebook.com/Wat-Osnabrak
Email: rsuteero@yahoo.com
 49(0)5413 4728 545
 (49)01521-7929829
Germany
ก่อตั้งเมื่อ  2555/2012

 12

 ที่พักสงฆ์พุทธบารมีโบคุม
Hannoverstr.75, 44793 Bochum
GERMANY
พระครูวรธรรม-พินิต

 http://www.facebook.com/WatbuddhabharamiBochum
Email: buddhabharamibochum@gmail.com
(49)15217-034995
GERMANY
ก่อตั้งเมื่อ 2556

13

สำนักสงฆ์ธรรมรังษี 
Dhammarangse
Buddhistfrening
Ryavaagen 20, 19163
Sollentuna
Sweden 
พระวีรศักดิ์ อธิกโม

mailto:dhammarangse@hotmail.com
(46) 79 015 9251 
Sweden
ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016

14

 สำนักสงฆ์พุทธบารมี สตาวังเงอร์
The monastic property Buddhaparami Stavanger
Tanangervegen 582,
4055 Sola Norway.
พระครูสมุห์ยงยุทธ อรุโณ 

mailto:watbuddhaparami@outlook.co.th 
(47) 4075 1380
 Sweden
 ก่อตั้งเมื่อ 2559/2016