ถอดพระกฐินพระราชทานปี2564

🍁กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน🌿
📌วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
🌿เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
📌วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
🌿เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก อุบาสิกาพร้อมเพรียงกันที่วัด
🌿เวลา ๑๐.๒๐ น. – ไหว้พระสวดมนต์
🌿เวลา ๑๐.๔๕ น. – ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์(ตักบาตรอาหารแห้ง)
🌿เวลา๑๑.๓๐ น. – แจกอาหารกล่องเป็นทาน
🌿เวลา ๑๒.๐๐ น. – ท่านเอกอัครราชทูตไทย นางศิริลักษณ์ นิยม พบปะชุมชนไทย-เดนมาร์ก
🌿เวลา ๑๒.๑๖ น. – รำบายศรีสู่ขวัญ
🌿เวลา ๑๒.๑๙ น. – เตรียมพร้อมหน้าปะรําพิธี
🌿เวลา ๑๒.๒๙ น. – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี🌷🌿🌷
🌻🌾🌻ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน ขออนุโมทนากับคณะญาติธรรมทุกท่านทุกคณะ ที่แจ้งความประสงค์ร่วมบุญกฐินเป็นเจ้าภาพรองประธาน เจ้าภาพบริวารกฐิน ธูปเทียนดอกไม้เครื่องบูชา ผ้าไตรสังฆทาน และเจ้าภาพอาหารโรงทาน เครื่องดื่มทุกท่าน