วันมาฆะบูชา ปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา
เวียนเทียน

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์

10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. เทศน์ทำบุญข้าวจี่

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์

10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร

13.00 เทศน์ ทำบุญข้าวจี่

– พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน

เป็นอันเสร็จพิธี


 มาร่วมทำบุญเวียนเทียนกลางหิมะในปีนี้วันมาฆบูชา

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 11 ถึง12 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาวนาน 26ศตวรรษ พุทธชยันตี  ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน

ความหมายวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ปีนี้ทำบุญข้าวจี่ระลึกถึงประเพณีไทยวันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ก่อนจะหมดฤดูหนาวปีนี้