ถอดผ้าพระกฐินพระราชทานปี2566

กฐินพระราชทานปี 2566
กำหนดการ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก – อุบาสิกา พร้อมเพรียงกันที่วัด
เวลา ๑๐.๒๐ น. – ไหว้พระสวดมนต์
เวลา ๑๐.๔๕ น. –กล่าวคำถวายสังฆทานโรงทาน พร้อมกัน-ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๒.๐๕ น.- รำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มสตรีรักรำไทย แสดง นาฏศิลป์ ๒ ชุด
เวลา ๑๒.๑๙ น.– เตรียมพร้อมหน้าปะรำพิธี
เวลา ๑๒.๒๙ น.- พระสงฆ์ให้พร
รับของที่ระลึก
เสร็จพิธี
โรงทานปีนี้ มี ดูชื่อได้ที่นี้            

  – โรงทานคณะต่าง ๆ    

 

ซ้อมพิธีงานกฐินพระราชทานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566