ถอดผ้าพระกฐินพระราชทานปี2566

กฐินพระราชทานปี 2566

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์  ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก – อุบาสิกา พร้อมเพรียงกันที่วัด

เวลา ๑๐.๒๐ น.               – ไหว้พระสวดมนต์

เวลา ๑๐.๔๕ น.               – ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น.               – แจกอาหารกล่องเป็นทาน

เวลา ๑๒.๑๕ น.              - รำบายศรีสู่ขวัญ

เวลา ๑๒.๑๙ น.              – เตรียมพร้อมหน้าปะรำพิธี

เวลา ๑๒.๒๙ น.              – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

  • พระสงฆ์ให้พร
  • รับของที่ระลึก
  • เสร็จพิธี