เข้ามาวัดป่าโคเปนเฮเกน ต้องแสดง Corona Pass ตามกฏระเบียบของกรมศาสนาเดนมาร์ก [PVGM id=15483]