วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
28 กรกฏาคม 2560

โปรดคอยสักครู่ให้ภาพส่งมาที่เครื่องของท่านภาพจะเคลือนไหวเพื่อดูสไลส์
Take a while for download the files to show the slide