กฐินพระราชทานปี 2566

กำหนดการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก – อุบาสิกา พร้อมเพรียงกันที่วัด

เวลา ๑๐.๒๐ น. – ไหว้พระสวดมนต์

เวลา ๑๐.๔๕ น. – ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. – โรงทาน

เวลา ๑๒.๑๕ น. – รำบายศรีสู่ขวัญ คณะรักรำไทย

เวลา ๑๒.๑๙ น. – เตรียมพร้อมหน้าปะรำพิธี

เวลา ๑๒.๒๙ น. – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน

พระสงฆ์ให้พร
รับของที่ระลึก
เสร็จพิธี