การขออุปสมบท


ใบสมัครขอบรรพชา และอุปสมบทกับวัดป่าโคเปนเฮเกน
คำขอบรรพชาและอุปสมบท…ท่องจำ

คำขานนาคบวชพระ เสียงวัดบวรนิเวศวิหาร