วันเสาร์ที่ 28 ผู้มาร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ปี พร้อมกับ
ทำบุญวันเข้าพรรษาและหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสุขทั่วทุกท่าน
ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา ถวายพระพรสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา