ภาพงานบรรพชาอุปสมบท
ขอลาอุปสมบทวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
1.นายสุธีพงศ์(มาร์ค) ประมวลวิทยา
2.นายทับโล่ เนลสัน
3.นายคุณานนท์ แก้วเขียว