MAKHABUCHA2563

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะวันมาฆบูชา-เวียนเทียน-ทำบุญตักบาตร
วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

กดชมภาพผู้ราร่วมเวียนเทียน ปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ 2562

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพได้ที่นี้

กดชมภาพผู้มาร่วมงานวันมาฆบูชา และเวียนเที่ยน
วันมาฆะบูชา ปฏิบัติธรรม เป็นพุทธบูชา
เวียนเทียน

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25623
10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์
10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร
13.00 น. เทศน์ทำบุญวันมาฆบูชาวันแห่งความรักเมตตา
อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์
10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร
13.00 เทศน์ ทำบุญวันมาฆบูชา
– พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน
เป็นอันเสร็จพิธี

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาวนาน 26 ศตวรรษ พุทธชยันตี ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน
ความหมายวันมาฆะบูชา

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3