บริเวณที่จอดรถรอบ ๆ วัดป่าโคเปนเฮเกน วันงาน ตำแหน่ง ถนน บริเวณที่สามารถหาที่จอดรถได้ ถนนหน้าวัดจอดไม่ได้ ดูตามแผนที่

Parkeringsplads omkring Watpa Copenhagen Beliggenhed Vej Område, hvor der kan findes parkering Vejen foran templet kan ikke parkeres, se kortet.🌾🌷🌾ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญซื้อที่ดิน ถวาย สร้างวัดป่ารีเบอะตารางเมตรละ 1.000 kr. ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สร้างนาบุญ ฝากไว้กับพระพุทธศาสนาในครั้งนี้สามารถติดต่อกับทางวัด หรือแจ้งความประสงค์ทาง in box เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่พักพิง ที่พึ่งให้กับพุทธศาสนิกชน ฝากบุญไว้ในพุทธศาสนาประเทศเดนมาร์กสืบต่อไป 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
📌วัดป่ารีเบอะ Watpa Ribe, Arnumvej 5 , Ribe 6760, Denmark
🍁🌿อานิงส์ซื้อที่ดิน ถวายสร้างวัด
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทศ เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อม
Face Book Watpa Ribe ดูได้ที่นี้

 

A well-trained mind brings happiness. - จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ขุ.ธ.๒๕/๑๙. (Dh.25/19.)
No other happiness is beyond peace. - สุขอื่นเหนือความสงบไม่มีขุ.ธ.๒๕/๔๒. (Dh.25/42.)
Among humankind, a person who has trained himself well is the best. - ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดขุ.ธ.๒๕/๕๗ ขุ.มหา.๒๙/๒๙๑ ขุ.จู.๓๐/๗๔
To conquer yourself is the greatest victory. - ชนะตนนั่นแหละ เป็นดีขุ.ธ.๒๕/๒๙. (Dh.25/29.)