ภาพวัดสงกรานต์ปี2567

ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรมทุกท่านร่วมแรงร่วมใจช่วยเตรียมงานทำบุญประเพณีสงกรานต์(วันขึ้นปีใหม่ไทย) ในวันพรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ร่วมประเพณีสงกรานต์ ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกน

กำหนดการ

10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

11.00 น. ตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์(ตักบาตรอาหารแห้ง) ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

11.30 น. นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัคราชทูตประจำกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก กล่าวเปิดงานสงกรานต์ ประจำปี 2567

11.45 น. ชมการแสดงรำไทยฉลองประเพณีสงกรานต์ และคณะญาติธรรมร่วมออกโรงทานและรับประทานอาหารร่วมกัน

12.30 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระธาตุ สรงน้ำพระสงฆ์ และผู้สูงวัย เสร็จพิธีฯ

ประเพณีสงกรานต์

เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้ หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายน เท่านั้น

ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดวันสงกรานต์

กล่าว ไว้ว่า ก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาทสืบสกุล ซึ่งทำให้ท่านเศรษฐีทุกข์ใจเป็นอันมาก ข้างรั้วบ้านเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวเป็นนักเลงสุรา ถ้าวันไหนร่ำสุราสุดขีด ก็จะพูดเยาะเย้ยเศรษฐีสบประมาทในความมีทรัพย์มาก แต่ ไร้ทายาทสืบสมบัติเสมอ

นับ แต่นั้นมา เศรษฐีเพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร จนวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงกรานต์ ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง ที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำที่อาศัยของนกทั้งหลาย ท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ำสะอาดถึง ๗ ครั้ง แล้วจึงหุงข้าวสารนั้น เมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระไทร เทพเหล่านั้นเกิดความสงสาร จึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ ทูลขอบุตรแก่เศรษฐี พระอินทร์จึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งชื่อ “ธรรมบาล” ลงมาเกิดในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี ชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร เพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวา เมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้น เป็นเด็กที่มีปัญญาเฉียบแหลม รอบรู้ และวัยเพียง ๗ ขวบก็เรียนจบไตรเพท มีเทพองค์หนึ่งชื่อ “ท้าวกบิลพรหม” คิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหา ๓ ข้อ ถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้ง ๓ ข้อได้ กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา ถ้าธรรมบาลแก้ไม่ได้ ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ ปัญหานั้นมีว่า

  • ๑. ตอนเช้าราศีคนอยู่แห่งใด
  • ๒. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใด
  • ๓. ตอนค่ำราศีของคนอยู่แห่งใด

ครั้น เวลาล่วงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้ จึงหลบออกจากปราสาทหนีเข้าป่า ขณะนั้นบนต้นตาล นางนกถามสามีว่า “พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน” นกสามีก็ตอบว่า “พรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกล เพราะจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหมตัดหัว เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้” นางนกถามว่า “ปัญหานั้นว่าอย่างไร” นกสามีตอบว่า ปัญหามีอยู่ ๓ ข้อ และหมายถึง

  • ข้อหนึ่ง ตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า
  • ข้อสอง ตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
  • ข้อสาม ตอนค่ำราศีคนอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน

ธรรมบาล กุมาร ได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรี และจำจนขึ้นใจ รุ่งขึ้นเป็นวันครบกำหนดแก้ปัญหา ท้าวกบิลพรหมมาฟังคำตอบ ธรรมบาลกุมารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ ท้าวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทั้ง ๗ ของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้วบอกเอาพานมารองรับศีรษะ แล้วจึงตัดศรีษะส่งให้นางทุงษธิดาคนโต นางทุงษจึงเอาพานรับเศียรบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที ครั้นครบ ๓๖๕ วัน โลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกรานต์ธิดา ๗ องค์ ของเท้ากบิลพรหมก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วจึงกลับไปเทวโลก
กำหนดการวันสงกรานต์

สงกรานต์ไทย เปิดอ่านได้เพิ่มเติมที่นี้

สงกรานต์ภาษาอังกฤษ

ผู้มาร่วมทำบุญวันสงกรานต์ปี 2562


ภาพผู้มาร่วมงานสงกรานต์ปี 2561