ศรายุทธ ฟักสุก

ข้าพเจ้านายศรายุทธ ฟักทอง…ขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง ทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี นับตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจบจนปัจจุบันชาติ ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งด้วยคำพูดที่พูดจาหยาบคาย ทั้งด้วยการกระทำที่รุนแรง ทั้งด้วยความคิดที่ไม่ดี ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

  • ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งด้วยการกระทำที่ประมาทเลินเล่อ ทั้งด้วยการกระทำที่ผิดศีลธรรม ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  • ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านทั้งหลาย ที่ได้ล่วงเกินท่านมาโดยประการใดก็ตาม ทั้งด้วยการกระทำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ท่าน ทั้งด้วยการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน ขอท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
  • เวลา 09.00 น. พิธีขอขมาญาติ
  • เวลา 09.09 น.ปลงผม
  • เวลา 12.45 น. แห่รอบวัดเข้าพิธีอุปสมบท
  • เสร็จพิธี 14.00 น.