สงกรานต์ปี2560

สงกรานต์ ปีนี้ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จะมีการสงส์น้ำพระพุทธรูป , พระสงฆ์, และทำบุญอุทิศส่วนกุศลร่วมญาติ
วันพฤหัสบดีที่ 13-16 เมษายน 2560ทำบุญปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ปีนี้
บวชเนกขัมมะวันหยุดยาว Skærtorsdag-Langfredag-Påskedag

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 18.30 น.ขอศีล
เวลา 19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา
เวลา 22.00 น. พักผ่อน
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 05.30 น. ปฏิบัติภาวนา
เวลา 06.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ทำความสะอาดรอบวัด
เวลา 08.30 น. เข้าอบรมภาคเช้า
เวลา 10.00 น.เตรียมอาหารใส่บาตร
เวลา 10.30 น. ร่วมสวดมนต์พร้อมพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ
เวลา 11.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ และผู้มาบวชเนกขัมมะ
เวลา 12.45 น. ฟังสวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา 13.00 น.ปฏิบัติธรรมภาวนา และฟังธรรมบรรยาย
เวลา 15.00 น. เดินจงกลม
เวลา 17.00 น.พักผ่อน
เวลา 19.30 น.ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา
เวลา 21.00 น. พักผ่อน
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 05.30 น. ปฏิบัติภาวนา
เวลา 06.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ทำความสะอาดรอบวัด
เวลา 08.30 น. เข้าอบรมภาคเช้า
เวลา 10.00 น.เตรียมอาหารใส่บาตร
เวลา 10.30 น. ร่วมสวดมนต์พร้อมพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ
เวลา 11.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ และผู้มาบวชเนกขัมมะ
เวลา 12.45 น. ฟังสวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา 13.00 น.ปฏิบัติธรรมภาวนา และฟังธรรมบรรยาย
เวลา 15.00 น. เดินจงกลม
เวลา 17.00 น.พักผ่อน
เวลา 19.30 น.ทำวัตรเย็น ปฏิบัติภาวนา
เวลา 21.00 น. พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 05.30 น. ปฏิบัติภาวนา
เวลา 06.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ทำความสะอาดรอบวัด
เวลา 08.30 น. เข้าอบรมภาคเช้า
เวลา 10.00 น.เตรียมอาหารใส่บาตร
เวลา 10.30 น. ร่วมสวดมนต์พร้อมพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ
เวลา 11.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ และผู้มาบวชเนกขัมมะ
เวลา 12.45 น. ฟังสวดพระอภิธรรม อุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา 13.30 น.ลาศีลกลับบ้าน