12สิงหา2562

บทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในปีนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ดำเนินการผลิตโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพลง แม่แห่งแผ่นดิน

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ

วันแม่แห่งชาติไทย ปี 2562
บวชเนกขัมมะเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระพันปีหลวง
พระราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้
เป็นวันแม่แห่งชาติไทย
ปฏิบัิตภาวนา-สวดมนต์เช้า  05.30 น.
เวลา 8.30-11.00 น อบรมปฏิบัติธรรม
พักเที่ยง และทานอาหาร เวลา 11.00
เวลา 14.00-17.00 น. ศึกษาปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติภาวนา-สวดมนต์เย็น 19.30 น.