เชิญชวนชาวไทยเดนมาร์ก ร่วมพิธบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชวนคนไทยใส่เสื้อเหลืองรำลึกรัชกาลที่ 9    
    ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นปีที่ 2 เพื่อระลึกถึงพระราชคุณูปการและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระบวรพุทธศาสานา 
  พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
เวลา 10.30 น.สวดมนต์เช้า 
เวลา 11.00 น พัระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร
เวลา 19.30 น สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เชิญชวนมาบวชเนกขัมมะ ศีล 8 ปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11-13 ตุลาคม 2562
ตักบาตรเทโวโรหณ วันเสาร์ที่ 12 และ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม
จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมได้ สุดสัปดาห์นี้ 11-13 ตุลาคม
An Everlasting Light – international artists in honor of H.M.King Bhumibol of Thailand song in YouTube