2565ปีใหม่

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า และรับพรปีใหม่ 2565

พร้อมกับคณะสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกน ผ่านทางออนไลน์

Facebook Live ที่เพจ watpa.copenhagen.denmarkวัด ป่า โคเปนเฮเกนกดที่ลิ้งค์นี้

ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

เริ่มเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้ชีวิต การสวดมนต์ เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้ สวด มีกาย วาจา มีใจที่แน่วแน่ มีความรู้ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระองค์ ด้วยการปฏิบัติบูชา พร้อมทั้งยังมีจิตที่เป็นสมาธิและให้เกิดปัญญา รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเสริมสิริมงคลให้ชีวิต

ตักบาตรปีใหม่ตามปกติ เวลา 10.30 น สวดมนต์เช้า หลังจากนั้นตักบาตรปีใหม่ มาทำบุญช่วงกลางวันได้
สวมใส่หน้ากาก และรักษาระยะห่างกัน 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรน่าตัวใหม่
่ขอให้ท่านปลอดภัย มีความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่าน ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ ด้วยกันทุกท่านเทอญ.