กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เชิญชวนชาวไทย และเดนมาร์กเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเวลาเดียวกับเมืองไทย
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น.

พระสงฆ์ 5 รูป สวดพระอภิธรรม

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์

เวลา 12.30 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ / ชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เวลา 13.30 น. เสร็จพิธี

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ สูทหรือชุดสุภาพ สีดำล้วน

                   สุภาพสตรี ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ สีดำล้วน

โรงทาน เชิญนำอาหาร มาร่วมโดยเสร็จพระราชกุศล แจ้งให้ทางวัดทราบเพื่อเตรียมโต๊ะ จัดตั้งอาหาร