26-27-28กรกฏาคม2562


ชมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ชมภาพเคลื่อนไหว
วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม และวันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม ถึง 28 กรกฏาคม 2562 ปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 10.30 น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญพุทธมนต์ นั่งสมาธิแผ่กุศล เวลา 10.55 น.สวดมนต์มะหาวะชิราลังกะระณาภืถุติปะสืทธืวะระทานะคาถา เวลา 11.00 น. ถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารแล้วเสร็จร่วมรับประทานอาหาร โดยพร้อมเพียงกัน
แสดงประกาศธรรมสุจริตกถา เชิญชวนเหล่าพุทธบริษัท พสกนิกรชาวไทยน้อมนำประพฤติปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพระพรชัย ในอภิลักขิตมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐ ด้วยเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นอภิลักขิตมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าว
เหล่าพสกนิกรชาวไทยไม่ว่าข้าราชการหรือสามัญชนทั้งหลาย ได้สำเนียกประพฤติตั้งมั่นในสุจริตความดี เว้นความชั่ว เพื่อความเจริญสวัสดิมงคลของตนๆ การตั้งอยู่ในสุจริตธรรมคือยึดในศีล ๕ เป็นอาภรณ์ มีหิริ ละอายชั่ว โอตตัปปะ เกรงกลัวผลบาป
ก็จะยังความรักความสามัคคี สำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสัตย์ซื่อ ยึดถือประโยชน์หมู่ใหญ่มีจิตอาสา วิถีพอเพียง สร้างความสันติสุข ยั่งยืนกัน

การแต่งกาย – สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ชุดสีดำล้วน

การแต่งกาย    – สุภาพบุรุษ เสื้อสีขาวนวล ติดโบว์สีดำที่อกซ้าย (เหนือกระเป๋า)กางเกงสีดำ-
สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวนวล ติดโบว์สีดำที่อกซ้าย หากไม่มี
สามารถแต่งกายสวมเสื้อสีขาวนวลและกระโปรงสีดำได้


สวดมนต์มะหาวะชิราลังกะระณาภืถุติปะสืทธืวะระทานะคาถา

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกนจัดงานวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560
รายละเอียดตามนี้