งานฉลอง25ปีก่อตั้งวัดป่าโคเปนเฮเกน

no images were found

ภาพฉลอง 25 ปีวัดป่าโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กวันที่ 4 มิถุนายน2560
สมเด็จพระวันรัตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารประธาน