กำหนดการ บำเพ็ญกุศลฉลอง ๒๕ ปี การก่อตั้งวัดป่าโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประธานในพิธีสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานในพิธี
พร้อมคณะสงฆ์พระเถรานุเถระ พระธรรมทูตใน ๔ ทวีปประมาณ ๖๕ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาคเช้า บำเพ็ญกุศลฉลองครบ ๒๕ ปี วัดป่าโคเปนเฮเกน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถระเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันท์ภัตตาหารเพล
ภาคบ่าย บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เวลา ๑๓.๓๙ น คณะสงฆ์ นำโดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และปวงวิญญาณในสากลโลก
สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กล่าวสัมโมทยนีคาถา
รับพร เสร็จพิธี

วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ภาพผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ตรี – โท – เอก ปี 2560