พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร)

สิ้นหลวงพ่อถาวรพระดังสอนกรรมฐาน | เดลินิวส์ สิ้นหลวงพ่อถาวรพระดังสอนกรรมฐาน

พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) รองเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก

สิ้นหลวงพ่อถาวรพระดังสอนกรรมฐาน | เดลินิวส์
„วันนี้ ( 18 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 01.19 วันที่18 ต.ค.พระเทพวิมลญาณวิ.(ถาวรจิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ได้มรณภาพลงด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตกที่โรงพยาบาลตำรวจ สิริอายุ 63 ปีพรรษา 43 ทั้งนี้ พระเทพวิมลญาณวิ. หรือ หลวงพ่อถาวร มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องการสอนกรรมฐาน และเป็นพระสอนกรรมฐานประจำศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นนอกจากนี้หลวงพ่อถาวร ยังมีผลงานการก่อสร้างศาสนสถานมากมาย เช่น วัดพุทธไทยถาวรรัฐนิวยอร์ค วัดป่าศรีถาวรรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา วัดเนรัญชราวาส ประเทศอินเดีย เป็นต้น สำหรับประวัติ พระเทพวิมลญาณ วิ.มีนามเดิมว่า ถาวร พวงมาลัย เกิดวันที่4 มี.ค.2495 ที่หมู่บ้านโนนศิลาเลิง ต.หนองแปนอ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เมื่ออายุ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านปอแดง จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสำโรงยุทธาวาส จ.อุดรธานี ต่อมาปี 2510 ย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี ปี2516 ย้ายมาศึกษาต่อที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ปี 2519 เข้าอุปสมบทที่วัดราชผาติการาม จากนั้นอยู่จำพรรษาที่วัดปทุมวนารามเรื่อยมา ส่วนลำดับสมณศักดิ์ ปี 2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระภาวนาพิสาลเถรวิ.”ปี 2546 ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่“พระราชพิพัฒนาทร วิ.” ปี 2555 ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพวิมลญาณ วิ.” ทั้งนี้ วัดปทุมวนาราม กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระเทพวิมลญาณ วิ.ใน วันที่ 19 ต.ค.นี้ เวลา 17.00 น. ที่ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม.“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/355151