สุขภาพวันอาทิตย์นี้โดยคุณรัตนวดี ดวงจินดา

วันอาทิตย์หลังทำบุญตักบาตรฟังธรรมแล้ว มีผู้สนใจเรื่องสุขภาพ จะสอนการทำ
น้ำลูกเดือยงาดำ ด้วยค่ะ และถ้าใครอยากให้ทำโฮมโมนไฃ่ก็ให้เตรียมอุปกรณ์
มาจะทำให้ค่ะ แต่นำกลับบ้านไปดูแลกันเองค่ะ
แจ้งมาเพื่อทราบและเตรียมตัวอีกครั้งค่ะ

น้ำลูกเดือยผสมงาดำ น้ำสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ

ลูกเดือยเปียกเผือก

น้ำลูกเดือยปรับสมดุลย์

รับประทานเห็ดหูหนูมีประโยชน์ต่อร่างกาย

ให้ดื่มน้ำต้มใบทุเรียนเทศรักษามะเร็งทางเลือก

ใบทุเรียนเทศ ทำลายเซลล์มะเร็ง