Makhabucha วันมาฆบูชาปีนี้ 2558

วันมาฆบูชาจัดงานเวียนเทียนและทำบุญปฏิบัติธรรม
oakpunsa-2

วันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

วัน มาฆะบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2558 ทางวัดจัดงานบวชเนขัมมะ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 มีนาคม 2558 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ และเวียนเทียน วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เชิญชวนมาร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมวันสุดสัปดาห์ ส่งท้ายฤดูหนาวจากไปปีนี้ที่พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ผ่านมายาว นาน 26ศตวรรษ พุทธชยันตี  ให้มีชีวิตจิตใจที่อบอุ่นที่ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป เพื่อการดำเนินชีวิต ให้เกิดสันติสุขตลอดไป มีกำลังกายที่แข็งแรง และ จิตใจที่สุขสบายโดยทั่วกัน