งานยกช่อฟ้า 14 พ.ค 54


ภาพงานยกช่อฟ้าวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 14 พ.ค 2554

ภาพงานยกช่อฟ้าวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเนมาร์ก 14 พ.ค 2554 ชุดที่ 2

 

,