ภาพกิจกรรมและกิจนิมนต์


ภาพกิจนิมนต์ ต่าง ๆ
พระประสงค์ ปริปุณโณ 11 ก.ค 2553
หล่อเทียน และเวียนเทียนเข้าพรรษาปี 2553
อุปสมบทพระสิทธิชัย มณีโรจน์
ทำฐานเจ้าแม่กวนอิม-หินอ่อน โดย คุณทิว ช่างไทย ติดต่อไปปูพื้นหิน และทำสวน
เคลื่อนย้านเรียบร้อย
งาน บวชอุปสมบทพระธนเดช ลดาวัลย์ 2 สิงหาคม 2553