คุณเอนกชัย ร่มรื่น

คุณเอนกชัย ร่มรื่น(เอนก)

เจ้าหน้าที่ทำหนังสือเดินทางประจำสถานทูตไทยในเดนมาร์ก

ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมนี้

จะมีงานฌาปนกิจศพที่

Sundby Krematorium ติดกับโรงพยายาล Sundby

Kastrupvej 51, 2300 København

เวลา 14.00 น.วันเสาร์ที่ 17 เมษายนนี้

ภรรยา(อ้อย)และ ลูกหลาน ขอบอกข่าวให้ทราบ

คณะสงฆ์ และกรรมการวัดป่าโคเปนเฮเกน
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวร่มรื่น