บวชพระภิกษุ

ทำบุญเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม ร่วมบวชพระภิกษุเข้าพรรษาประจำปี 2553 นี้ เวลา 9.00 น.