พระธรรมเทศนา2553

ระหว่างเข้าพรรษาปี พ.ศ. 2553 มีการแสดงพระธรรมเทศนา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45 น.
และ กัณฑ์พิเศษ พระพุทธคุณบทภควา วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม

ยอดกัณฑ์เทศน์ รวบรวมก่อตั้งวัดวิสาขะ วีโรน่า ประเทศอิตาลี

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม ทำบุญตักบาตรเทโว ออกพรรษา

พระกฐินพระราชทาน วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน