กวนข้าวทิพย์

วันออกพรรษา

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553

เวลา 12.30 น. ทำพิธีกวนข้าวทิพย์

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553

เวลา 10.30 น.ทำวัตรไหว้พระสวดมนต์

เวลา 11.00 น. ตักบาตรเทโวโรหณะ

พระสงฆ์รับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง

เวลา 12.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา

พระสงฆ์อนุโมทนา แจกข้าวทิพย์ เสร็จพิธี

วันออกพรรษา

 

รายการของที่จะใช้กวนข้าวทิพย์

บทความ กวนข้าวทิพย์

 

ร้อยเอ็ดจัดงานสืบสานประเพณีโบราณกวนข้าวทิพย์ตักบาตรพระพุทธเจ้า ในวันออกพรรษา………..