5 ธันวาคม 57๕ ธันวาคม มหาราช
Long life the King

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช
ข้าพระพุทธเจ้าชาวไทย-ชาวเดนมาร์ก
วัดป่าโคเปนเฮเกน
ฟังเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขอเชิญชวนชาวไทยและชาวเดนมาร์กทุกท่าน

ร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสครบรอบ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ ย่าง ๘๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เชิญชวนมาร่วมปฏิบัติภาวนารักษาศี่ล ระหว่างวันศุกร์-ถึวสะรอ่าทิตย์ที่ ๕-๗ ธันวามคม

ประวัติ และ ผลงาน

นายหลวงออกมหาสมาคม 5 ธันวาคม 2555