เที่ยวประเทศอิตาลี


เที่ยวประเทศอิตาลีมีโอกาสแวะเยี่ยมวัดและพระสงฆ์ได้ที่นี้

เปิดวัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ รายละเอียด