กำหนดการยกช่อฟ้า

พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดป่าโคเปนเฮเกน

วันเเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554

กำหนดการ

เวลา 10.30 น.พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 14.06 น. พิธียกช่อฟ้า พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหาร

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)

ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน นาย ประธานฝ่ายฆารวาส นำเชิญช่อฟ้าประดิษฐานบนยอดอาคาร

เวลา 14.09 น. คณะสงฆ์ พร้อมประชาชนพร้อมเพียงกันบริเวณสนามหญ้า พิธียกช่อฟ้า

ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก นาย ปิยวัชร นิยมฤกษ์

เปิดกรวยหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายพระพรในโอกาสปีมหามงคลครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ร้อง และ เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี

พิธีสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-ท่านเอกอัครราชทูตไทย กล่าวรายงาน

ประธานสงฆ์ และ ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมนำช่อฟ้าประดิษฐานบนอาคาร

พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

ถวายเครื่องไทยธรรม

รับพรและรับของที่ระลึก

เสร็จพิธี

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบุญมหากุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

“อนึ่งท่านที่มีจิตเป็นกุศลจัดตั้งโรงทานสามารถติดต่อกับทางวัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

สถานทูตมาเปิดกงสุลสัญจร ที่วัดป่าโคเปนเฮเกน ระหว่างงานยกช่อฟ้าด้วย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00-19.00 ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อต้อนรับทุกๆ ท่านไว้ด้วยค่ะ ถ้าท่านใดสามารถเข้าร่วมได้กรุณาแจ้งรายชื่อที่ e-mail address: secretary@thaiembassy.dk หรือที่เบอร์ 39 96 06 82

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน