ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปวัดญาณสังวร เวโรน่า

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป (พระประธาน) เพื่อประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี

หุ่นปั้นองค์พระประธานที่จะหล่อ เป็นพระประธาน
วัดญาณสังวรเวโรน่า เชิญร่วมใน พิธี วันที่ 19 ต.คนี้
พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
ขอเชิญทุกท่านร่วมเททองหล่อพระพุทธรูป(พระประธาน)
เพื่อประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00-19.00น.
ที่ตั้ง : 66/2 หมู่ 7ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัด : นครปฐม
ประเทศ : ไทย
โทรศัพท์ : 02-420-4234 ,   02-420-7151
แฟกซ์ : 02-420-2928
โทรศัพท์มือถือ : 085-169-6013 ,   081-641-5263
เว็บไซต์ : http://www.putarungsri.com