วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 มีพิธีบรรพชาอุปสมบท นาคพรรณารา ม๊อก ชาวไทย และ MARTIN ÅBERG ชาวสวีเดน เวลา 12.45 น.

S__41590872

Image 1 of 35