เลือกตั้งปี2554

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00-19.00 ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อต้อนรับทุกๆ ท่านไว้ด้วยค่ะ ถ้าท่านใดสามารถเข้าร่วมได้กรุณาแจ้งรายชื่อที่ e-mail address: secretary@thaiembassy.dk หรือที่เบอร์ 39 96 06 82

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน