วัดในสหภาพยุโรปปี2558


ที่อยู่และ เวปวัดต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป
Address and Web Link of BCDE Buddhist Community of Dhammayut in Europe