ทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช การวางดอกไม้จันทน์
ส่งเสด็จสวรรคาลัย 26 ตุลาคตม 2560 ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

อีกมุมกล้อง ดูภาพ