วางดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสวรรคาลัย

ทำบุญอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช การวางดอกไม้จันทน์
ส่งเสด็จสวรรคาลัย 26 ตุลาคตม 2560 ณ วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
อีกมุมกล้องหนึ่ง ดูภาพ