วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีบรรพชาอุปสมบท
Martin Åberg ชาวสวีเดน
พรรณนา ม๊อก ชาวไทย เวลา 12.45

S__41590872

Image 1 of 35