Category: General knowledge

 • Buddhadhamma Book download

  Buddhadhamma Book download

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Buddhadhamma โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ Middle Teaching กล่าวถึงหลักความจริงสายกลางในชีวิต และตอนที่ ๒  Middle Way กล่าวถึงข้อปฏิบัติสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ตามลิงค์ดังนี้ https://www.thailandfoundation.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Buddhadhamma.pdf

 • วิสาขบูชา

  วิสาขบูชา

  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 พฤษภาคม นี้ ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา และบวชเนกขัมมะในวันวิสาขบูชา ทำบุญใส่บาตรปี 2559 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันlศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ 10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร 13.00 น. เทศน์วันวิสาขบูชา อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2559 10.30 น. บูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ 10.50 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหาร 13.00 เทศน์ วันวิสาขบูชา – พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จพิธี […]

 • สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า

  สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า

  สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า โดย Panorama World Wide มีทั้งหมด 12 ตอนดูได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ ตอนที่ ๑ : สู่ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา ตอนที่ ๒ : ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้าตอนที่ ๓ : การค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา ตอนที่ ๔ : พาราณสี นคร ๔,๐๐๐ ปี ตอนที่ ๕ : เปิดประตูเมืองราชคฤห์ ตอนที่ ๖ : การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๗ : กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้าตอนที่ ๘ : ปรัชญาที่เปลี่ยนไปตอนที่ ๙ : วันที่พุทธหายไปจากอินเดีย ตอนที่ ๑๐ : เมืองพุทธแห่งหิมาลัยตอนที่ ๑๑ : การกลับมาของสาวกพระพุทธเจ้าตอนที่ ๑๒ : ไขปริศนาการค้นพบอันยิ่งใหญ่ […]

 • Dictionary

  Dictionary

  พจนานุกรม หาความหมายศัพท์ต่าง ๆ

 • Sung Dynasty Painting comes alive

  Sung Dynasty Painting comes alive

  此畫當真 WOW!!!! This is beyond amazing!! Amazing. An ancient Chinese painting at a museum comes to life. Like in a movie. On Huge LED Screen…. The original painting is a classic painted in the Sung Dynasty (宋) by a very famous artist (张择端). This painting is rated as one of the 10 best Chinese paintings […]

 • SWIFT CODE ธนาคารต่างๆในประเทศไทย

  SWIFT CODE ธนาคารต่างๆในประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ Name: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL) Bank Address: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500 Tel: (662)231-4333 Fax: (662)236-8281-2 SWIFT : BKKBTHBK (www.bangkokbank.com) ธนาคารไทยธนาคาร Name : BankThai Public Company Limited Bank Address: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: (662)638-8000 Fax: (662)633-9044 SWIFT : UBOBTHBK (formerly The Union Bank […]

 • How to do

  How to do

  No arm,no leg and no worry.(Nick Bujicic) 1 2 3 ธนารี ฟุ้งภิญโญภาพ (นุ้ย พิการ สู้ชีวิต) หญิงไทยเกิดมาแขนขาไม่มี น้องนุ้ย และน้องเนย แขนขาไม่มี แต่หัวใจไม่พิการ This video demonstrates how to crimp a BNC connector onto an RG59 cable    

 • ข้าวประดับดิน

  ข้าวประดับดิน

  การทำบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสอง นิยมทำกันในวันแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า หรือที่เรียกว่า บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญที่ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ เปรต (ชาวอีสานบางถิ่นเรียก เผต) หรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับดิน ได้แก่ ข้าวและอาหารคาวหวาน พร้อมหมากพลู บุหรี่ที่ห่อด้วยใบตอง กล้วย นำไปวางไว้ตามใต้ต้นไม้ แขวนไว้ตามกิ่งไม้ ตามบริเวณกำแพงวัดบ้าง (คนอีสานโบราณเรียกกำแพงวัดว่า ต้ายวัด) หรือวางไว้ตามพื้นดิน เรียกว่า “ห่อข้าวน้อย” พร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตร นำภัตตาหารไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตาย โดยหยาดน้ำ (กรวดน้ำ) ไปให้ด้วย มูลเหตุของความเป็นมา ของเรื่องการทำบุญข้าวประดับดินนี้ เกิดจากความเชื่อตามนิทานธรรมบท ว่า “ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัด ของสงฆ์ต่างๆ ไปเป็นของตนเอง ในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้า พวกอดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้น ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรกตลอดพุทธันดร เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่ พระสมณโคดมพุทธเจ้า ในภัททกัปป์นี้ ก็ไม่ได้ตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่พวกญาติเหล่านั้น พอตกกลางคืนพวกเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้น ได้มาส่งเสียงร้องอันโหยหวนและแสดงรูปร่างน่ากลัวให้แก่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินและเห็น พอเช้าวันรุ่งขึ้นได้เสด็จไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องราว ที่เป็นมูลเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบ พระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญถวายทานอีก […]