Category: Watpa Activity

 • พระอาจารย์ชยสาโรเทศน์วัดป่าฯ 25 พ.ค.เวลา17.30น.

  พระอาจารย์ชยสาโรเทศน์วัดป่าฯ 25 พ.ค.เวลา17.30น.

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.พระอาจารย์ชยสาโร มาเทศน์ที่วัดป่าโคเปนเฮเกนรายละเอียดอ่านได้ตามนี้

 • 2566วันมาฆบูชา

  2566วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา 2566 ร่วมทำบุญวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ทางวัดป่าโคเปนเฮเกน จัดงานใส่บาตรเวียนเทียน ฉลองวันสามัคคี ระลึกถึง วันที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงพระโอวาทปาฏิโมข์ ซึ่งเป็นหลักในการประกาศศาสนธรรมให้กับชาวพุทธ ได้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ กันมาจนปัจจุบันนี้วันเสร์ที่ 4 และ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น. สวดมนต์เช้าเวลา 10.50 น. ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 12.45 น. เดินเวียนเที่ยนเวลา 13.30 น. ฟังพระธรรมเทศนาในวันมาฆบูชานั่งภาวนา เป็นการพัฒนา จิตใจ ในช่วงที่โควิด เริ่มจะ ควบคุมได้ แต่ ยังต้อง ระวังสำหรับผู้ที่ยังมีโอกาสติดต่อเชื้อนี้ได้อีก ดังนั้น ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเอง เพื่อ ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยกันทุกท่าน ความหมายวันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความสำคัญวันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ […]

 • พรปีใหม่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

  พรปีใหม่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

  เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ.” — at Wat Ratchabophit.

 • อุณหิสฺสวิชยคาถา ถวายพระพร

  อุณหิสฺสวิชยคาถา ถวายพระพร

  พระคาถาบทถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาอุณหิสสวิชัย อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง คัณหิ เทวะเต ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พะยัคเฆ นาเค วิเสภูเต อะกาละมะระเณนะ วา สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตตะวา กาละมาริตัง ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง ปะเรสัง เทสะนัง […]

 • ถอดพระกฐินพระราชทานปี2565

  ถอดพระกฐินพระราชทานปี2565

  🍁กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน🌿📌วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕🌿เวลา ๑๙.๐๐ น. – เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน📌วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕🌿เวลา ๑๐.๐๐ น. – สาธุชนอุบาสก อุบาสิกาพร้อมเพรียงกันที่วัด🌿เวลา ๑๐.๒๐ น. – ไหว้พระสวดมนต์🌿เวลา ๑๐.๔๕ น. – ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์(ตักบาตรอาหารแห้ง)🌿เวลา๑๑.๓๐ น. – โรงทาน อาหาร น้ำใจคนไทย ร่วมบุญ พระศาสนา ฉลอง กษัตรย์ไทย และ ชุมชนไทยในเดนมาร์ก🌿เวลา ๑๒.๐๐ น. – ท่านเอกอัครราชทูตไทย นางศิริลักษณ์ นิยม พบปะชุมชนไทย-เดนมาร์ก🌿เวลา ๑๒.๑๙ น. – เตรียมพร้อมหน้าปะรําพิธีท่่านเอกอัครราชทูตไทยศิริลักษณ์ นิยม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน🌿เวลา ๑๒.๒๙ น. – พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธี🌷🌿🌷 […]

 • AjhanBoonKue

  AjhanBoonKue

  น้อมกราบส่งหลวงปู่สู่แดนพระนิพพาน พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ วิ. (หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน) ประธานสงฆ์ วัดอโศการาม ได้ละสังขารลง ในวันนี้วันที่ 6 ตุลาคม 65 เวลา 05.59 น. สิริอายุ 93 ปี

 • ธรรมสังเวชพระพรหมวชิรเมธาจารย์

  ธรรมสังเวชพระพรหมวชิรเมธาจารย์

  คณะพระภิกษุสงฆ์ พระธรรมทูตในสหภาพยุโรป (ธรรมยุต) และพุทธศาสนิกชกัลยาณมิตรธรรม วัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กขอน้อมกราบถวายความอาลัย พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ ธรรมยุติ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร อดีตผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหารละสังขารเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๕ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริอายุ ๙๔ ปี ๗๓ พรรษา สำนักงานคณะสงฆ์(ธ) ในสหภาพยุโรป และ คณะสงฆ์ ญาติโยม ขอถวายธรรมสังเวช และอาลัยยิ่งอ่านข่าวได้ที่นี้

 • ตักบาตรออกพรรษา 2565

  ตักบาตรออกพรรษา 2565

  ทำบุญออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ 8 ตุลาคม 2565 ความสำคัญ…วันออกพรรษา ความสำคัญ วันออกพรรษา ได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันภายหลัง หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน การกระทำมหาปวารณา เป็นการสังฆกรรมอย่างหนึ่งแทนการสวดพระปาฏิโมกข์ (พระวินัย) ที่ได้กระทำกันทุกๆ ๑๕ วันในช่วงเข้าพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว  การตักบาตรเทโว จะกระทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 คือหลังออกพรรษาแล้ว 1 วัน ประวัติความเป็นมาของประเพณีการตักบาตรเทโว ในสมัยพุทธกาล เมื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ ณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสนคร การที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า “เทโวโรหณะ”ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 • 2565วันแม่แห่งชาติ

  2565วันแม่แห่งชาติ

  บทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในปีนี้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบทเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ดำเนินการผลิตโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพลง แม่แห่งแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเพื่อถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ วันแม่แห่งชาติไทย ปี 2562 บวชเนกขัมมะเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระพันปีหลวง พระราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคมนี้ เป็นวันแม่แห่งชาติไทย ปฏิบัิตภาวนา-สวดมนต์เช้า  05.30 น. เวลา 8.30-11.00 น อบรมปฏิบัติธรรม พักเที่ยง และทานอาหาร เวลา 11.00 เวลา 14.00-17.00 น. ศึกษาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติภาวนา-สวดมนต์เย็น 19.30 น.   คําขวัญวันแม่ 2560 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มาอ่านคำขวัญวันแม่ ตั้งแต่ปี 2544 จนกระทั่งล่าสุด ส่วนคำขวัญวันแม่ 2560 ทีมงานจะมาอัพเดทให้ทราบอีกครั้งค่ะ […]

 • เข้าพรรษา2565

  เข้าพรรษา2565

  วันเข้าพรรษาปี 2565ตักบาตรของแห้ง       วันเข้าพรรษาปี 2565 วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565 ชมภาพวันงานเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ภาพเดินเวียนเทียนวัดอาสาฬหบูชา ผู้สนใจร่วมโรงทานติดต่อแจ้งให้ทางวัดทราบ ร่วมบุญกุศลสามัคคีรวมใจวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565ท่านผู้ใดสนใจจะมาร่วมบุญบวชสืบทอดพระพุทธศาสนา ติดต่อได้ก่อนเลยกำหนด อนุโมทนาร่วมเป็นเจ้าภาพยินดีต้อนรับ วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม หล่อเทียนเข้าพรรษา กำหนดการจัดงาน วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 16 กรกฏาคม 2565วันเสาร์ที่ 16 กนกฏาคม 2565 10.30 น. ทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในที่ 28 กรกฏาคมนี้– หล่อเทียนจำนำพรรษา – พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  กล่าวคำถวายเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน – ปวารณาเข้าพรรษา เสร็จพิธี  ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาเพื่อให้แสงธรรมปัญญาความเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเองอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมงานบุญกับทางวัดป่าโคเปนเฮเกนมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เทอญ คณะสงฆ์วัดป่าโคเปนเฮเกนสังคาเม มะตัง เสยโย ยัญเจ ชีเว ปะราชะโย ตายในสนามรบ ยังดีกว่าอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่ […]