Category: Buddhist Link

 • Buddhadhamma Book download

  Buddhadhamma Book download

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Buddhadhamma โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดยมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ Middle Teaching กล่าวถึงหลักความจริงสายกลางในชีวิต และตอนที่ ๒  Middle Way กล่าวถึงข้อปฏิบัติสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ตามลิงค์ดังนี้ https://www.thailandfoundation.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Buddhadhamma.pdf

 • King9-19-10-2559-7days

  King9-19-10-2559-7days

  พิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเสด็จสวรรคาลัย สัตตมวาร ครบ 7 วัน วันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีท่านเอกอัครราชทูตไทย คุณวิมล คิดชอบได้นำ ข้าราชการไทยและหน่อยงานต่าง ๆ ในประเทศเดนมาร์ก มาร่วมถวายอุทิศเป็นพระ ราชกุศล [PVGM id=4525] [PVGM id=4577] 

 • facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน

  facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน

  facebook page วัดป่าโคเปนเฮเกน สามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.facebook.com/Watpa.Copenhagen.Denmark หมายเหตุ: ทางวัดยกเลิก facebook page ที่เคยมีก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน

 • วันอาสาฬหบูชา2553

  “สังฆราช”ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา คมชัดลึก: วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 สังฆราช” ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา ด้านศน.ชวนคนไทย ลด ละเลิกอบายมุขทั้งปวง พร้อมจัดกิจกรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา พ.ศ.2553 ความว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันบูชาที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในพุทธศาสนา ตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือ เดือนอาสาฬหะ เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้ 2 เดือน ได้ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ทรงประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้ว่า “สิ่งใด สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” โดยสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปล่งพระพุทธวาจา ให้เป็นที่ประจักษ์ ว่า อัญญาโกณฑัญญะ” […]

 • หล่อเทียนเข้าพรรษา

  เชิญร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาปี 2553 ในวันที่ 24-25 กรกฏาคมนี้ เวลา 10.00 ทำพิธีสวดมนต์เช้า และนั่งสมาธิภาวนา เวลา 11.00 ตักบาตร เวลา 12.30 ทำพิธีหล่อเทียน เข้าพรรษา และเวียนเทียน อธิษฐานใจร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาให้มีความสุข โชคดี ตลอดหน้าร้อนปีนี้ และตลอดไป ร่วมบวชพระภิกษุเข้าพรรษาปีนี้วันที่ 26 กรกฏาคม ความหมายวันเข้าพรรษา

 • ว.วชิรเมธี-‘สติมาประชาธิปไตย-เทศนาดับร้อน 14 มี.ค.

  ว.วชิรเมธี ‘สติมาประชาธิปไตย‘ เทศนาดับร้อน 14 มี.ค. โดย ไทยรัฐออนไลน์ 12 มีนาคม 2553, 05:00 น. พระมหาวุฒิชัย “สังคมที่ใช้อารมณ์นำทาง เป็นสังคม “กลียุค” ใน วันที่คล้ายกลิ่นดินปะสิว กลิ่นเลือดแห่งสงครามคละคลุ้งไปทั่วทุกย่อมหญ้า ในขณะที่ทุกโพล ทุกสำนักระบุตรงกันถึงภาวะความเครียดว่าคนไทยอยู่ในภาวะนอนไม่หลับกับการ กรีฑาทัพของกลุ่ม นปช. “แดงทัพแผ่นดิน” ในครั้งนี้ ไทยรัฐออนไลน์ มีโอกาสคุยกับ พระมหาวุฒิชัย หรือ ว.วชิรเมธี สงฆ์ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ช่วยหาวิธีผ่าทางตัน ในวันที่ประชาชนรากหญ้า และคนเมือง กระทั่งพระสงฆ์ไทยร้อนรุ่มทั้งใจและกายมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ อ่านต่อ