LoyKrathong

 


ขอเชิญร่วมงาน

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ในงานลอยกระทง


วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553

 

ร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้

เวลา 10.20 น. ร่วมทำวัตรสวดมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหาร

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 น. กิจกรรมลอยกระทง

– แห่กระทงใหญ่

– ประกวดนางนพมาศ

– รำวงวันลอยกระทง

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

อนึ่งทางวัดรับสมัครหนูน้อยนพมาศอายุตั่งแต่ 8-15 ปี

และคุณแม่นพมาศอายุตั่งแต่ 30 ปีขึ้นไป

รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป