บรรพชาอุปสมบทฤดูร้อนปี 2561


ชมภาพวันงาน ได้ที่นี้
เชิญมาร่วมบุญงานบรรพชา – อุปสมบท วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคมนี้ การบรรพชา อุปสมบท ฤดูร้อน ปี 2561 บรรพชาสามเณร 1 รูป และอุปสมบทพระภิกษุ 4 รูป
ณ.วัดป่าโคเปนเฮเกน วันที่ 7 กรกฏาคม 2561
วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561
เวลา 09.00 น. ทำพิธีขอขมาพ่อ-แม่ ญาติพี่น้อง และญาติผู้ใหญ่ เพื่อนมิตรสหาย
เวลา 09.30 น. พิธีปลงผม ผู้เข้าบรรพชา อุปสมบท
เวลา 10.30 น. สวมชุนาค และ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า 
เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ออกรับบิณทบาตร นาคเดินรับบิณทบาตร
เวลา 12.45 น. แหล่นาค รอบอุโบสถ
เวลา 13.30 น. บรรพชา และอุปสมบท 
เวลา 15.00 น. เสร็จพิธี
วันอาทิตย์ ตักบาตร ฉลองพระใหม่
เวลา 11.00 น. ตักบาตรพระใหม่ – สามเณรใหม่
Saturday, July 7, 2018
09.00 am – Forgiveness from Parents, relatives and Friends
09.30 am, Parents and relatives , friends cut the hairs of the ordinates
At 10.30 am, Wearing white cloth for preparing ordinate and morning chanting prayers.
At 11.00 am, Monks receive the arms bowl with the ordinates
12.45 Ordinates prepare to walk around the temple for 3 rounds , celebrate for public announcement
13.30 Ordination ceremony
3:00 pm Finished the ceremony
Sunday 8 , July 2018
11.00 am Monks and new monks with new novices go arms bowl.