สวดพระอภิธรรมพระชัยณรงค์5วัน

ละสังขาร “พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม” สิริอายุ 60 ปี

วัดป่าโคเปนเฮเกน สวดพระอภิธรรม
อุทิศส่วนกุศลถวาย 6 คืน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30 น.