รถไฟ-ตารางเวลารถเมล์-Metro


Køreplaner บอกวิธีเดินทางมาวัดป่าโคเปนเฮเกน
โดยรถไฟ-รถเมล์-Metroจากบ้านของท่าน

Tog : DSB ตารางรถไฟ DSB

Bus : Movie ตารางเวลารถเมล์ MOVIA

Metro: Metro รถไฟฟ้า สถานีต่างๆ